INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat za poptávku skleněných

Nejprve naše údaje:

Zpracovávat vaše údaje bude  Barevná skla s.r.o. IČO: 27185834, se sídlem: Družstevní ochoz  1307/30, Praha 4, 140 00.

Jaké informace a osobní údaje budeme zpracovávat?

Údaje, zpracovávané z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů, zahrnují: Jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (zejména fakturační adresu a adresu montáže, telefon a email).

Od koho vaše osobní údaje získáváme?

Osobní informace získáváme přímo od Vás nebo od našich partnerů což jsou kuchyňská a interiérová studia a architekti.

Jaký je způsob zpracovávání vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme jak elektronicky tak manuálně. Zpracování vždy probíhá pouze vybranými pracovníky naší společnosti. Elektronicky zpracovávaná data jsou u nás vždy velmi kvalitně chráněná jak na serverech, tak na pracovních stanicích.

Máte vlastně nějaká práva při předávání osobních údajů?

Samozřejmě vaším právem je náš požádat o poskytnutí informace o tom jakým způsobem s vašimi osobními údaji nakládáme a zpracováváme je. Pokud by jste se domnívali nebo zjistili, námi prováděné zpracování osobních údajů provádíme v rozporu se zákonem nebo jsou-li údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování požádejte nás o vysvětlení. Uděláme samozřejmě maximum, abychom takto vzniklý stav odstranili. S tímto souvisí táké vaše právo požadovat opravu, likvidaci, případně blokaci zpracování.Od 25.5.2018 máte právo vznést námitky proti přenositelnosti, zpracování   

Samozřejmě nás můžete i kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování vašich osobních údajů v rámci naší společnosti nás prosím kontaktujte telefonicky, písemně e-mailem nebo klasickou formou dopisem viz níže:

 

Barevná skla s.r.o.

Družstevní ochoz 30

Praha 4 140 00

Tel: 261 226 786

E-mail: info@barevnaskla.cz