SKLENĚNÉ OBKLADY praha, brno

Barevná skla s.r.o.

 

Showroom Praha

    

    261 226 786, 261 226 017

  praha@barevnaskla.cz

    U plynárny 770/8 , 140 00 Praha 4 - Michle

 

Zobrazit na mapě

 

Otevírací doba

Pondělí – čtvrtek  10:00  17:30
Pátek 10:00 17:00
Sobota 10:00  – 13:00

 

 

 

 

 

 

VYHRAJ ELEKTROKOLOBĚŽKU!

 

facebooková soutěž s barevnými skly

DEJ LIKE A DO KOMENTÁŘE OPIŠ UNIKÁTNÍ KÓD NÍŽE

 

Soutěžní pravidla společnosti Barevná skla s.r.o.

 

1. Pořadatel soutěží Pořadatelem soutěží na sociálních sítí (zejména Facebook, Instagram či Twitter) a webu (www.barevnaskla.cz) je společnost Barevná skla, s.r.o, se sídlem U Plynárny 770/8, Praha 4 - Michle, 140 00, zapsaná v obchodním rejstířku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102824 (dále jen „pořadatel“).

 2. Termín a místo konání soutěží: Soutěže probíhají na sociálních sítích či webových stránkách společnosti Barevná skla s.r.o. (dále jen „místo konání soutěží“) v termínu uvedeném u znění soutěžní otázky (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěží Účastníkem soutěží může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která splní podmínky soutěže (bod 4 Pravidel). Z účastni na soutěžích jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany ČR nebo EU a dále všichni zaměstnanci pořadatele soutěží i osoby na soutěžích spolupracující, jakožto i osoby těm osobám blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

4. Prinicpy a podmínky soutěží, výhry a jejich doručení Podmínkou účasti v soutěži je správné zodpovězení všech soutěžních otázek resp. soutěžní otázky zveřejněných na sociální sítích či webových stránkách společnosti Barevná skla, s.r.o. V případě tipovací soutěže je vždy nutné uvést tip k soutěžní otázce. Podmínky účasti v kreativní soutěži jsou vždy dány zněním soutěžní otázky. Může se jednat o zaslání kresby, fotografie, básničky, vtipu apod. Dále je vždy nutný souhlas soutěžícího s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů; pořadatel není oprávněn poskytnout osboní údaje účastníků třetí osobě. Soutěžícímu mohou být zasílána obchodní sdělení společnosti Barevná skla, s.r.o..

5. Výhry v soutěžích Vyhodnocení přijatých odpovědí proběhne ihned po ukončení platnosti soutěže, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém soutěž probíhala. Ze všech platných odpovědí budou vybráni výherci náhodně prostřednictvím nástroje Facebook Timeline Contest dostupného na contest.agrorapulse.com nebo, v případě tipovací soutěže, vyhraje nejbližší odhad správného výsledku. Vyhodnocení kreativní soutěže zajistí porota stanovená pořadatelem.

6. Kontaktování výherce a doručení výher Výherce soutěže je pořadatelem kontaktován buď na e-mail nebo prostřednictvím profilu na sociálních sítích, který byl použit při odpovídání na soutěžní otázky (či otázku). Nebude-li možné výherce kontaktovat či výherce nebude na informaci o výhře reagovat do 14-ti dnů od vyhlášení výherce, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá pořadateli. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci resp. doručením zásilky obsahující výhru. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která byla uvedena ve znění soutěže, ve kterém soutěží a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi doručené mimo dobu trvání soutěže a neplatné odpovědi. Výherce soutěže může být zveřejněn na stránkách www.barevnaskla.cz. Bude zveřejněno pouze jméno a příjmení výherce či jeho uživatelské jméno využíváné na sociální síti.

7. Zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení Účastí v soutěži souhlasí účastník s poskytnutím svého jména, příjmení, bydliště a e-mailové adresy pořadateli a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronickcýh prostředků dle zákona č. 480/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv odvolat. Účastníci soutěže vysloveně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jejich jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jeho službami a vyhlášením výherce.

8. Další ustanovení Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží jím pořadaných. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěže kdykoliv změnit, zrušit či upravit jejich pravidla. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, poškození či ztrátu výhry a soutěžních objednávek. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nespráných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se účastník nemohl soutěže zúčastnit nebo ji dokočit. Pravidla soutěží v platném znění jsou účastníkům k dispozici u pořadatele soutěže na www.barevnaskla.cz.

 www.barevnaskla.cz

www.barevnaskla.sk

www.lak-union.cz

skleněné obklady Brno

 

   +420 725 845 330

  brno@barevnaskla.cz

    Pražská 156, 642 00 Brno – Bosonohy

 

Zobrazit na mapě

 

 

Otevírací doba    

Pondělí – pátek 9:00  17:00
       
       

www.skleneneobklady.cz

www.skleneneobklady.sk